S E M E S T E R BOENDE


Hyreskontrakt för korttidsuthyrning av hus för fritidsändamål i upp till 9 månader

Utgivet av Villaägarnas Riksförbund 2013 Hyresvärd Hyresgäst 


HYRESVÄRDEN

Namn Ann-Christine Skoglund

Adress Östra Dalenvägen 13

Postnr 429 30

Postort Kullavik

Mobil 0708 - 11 99 50

Mail annciskoglund@yahoo.com 


Fritidshus som hyrs ut  

Adress K............ 33A

Postnr 26976

Postort Torekov 
 

 

 HYRESGÄST


Namn.........................................................................................................................................
 

Adress..........................................................................................................................................
 

Post nr................................................................
 

Postort................................................................
 

Personnummer...............................................
 

Mobil..................................................................
 

E-mail...........................................................................................................................................


 

Uthyrningsobjekt / Möblerat 


Hyrestid V .............................................2023

Hyresgästen skall då avflytta utan anmaning.  

Hyreskontraktet upphör att gälla vid hyrestidens

utgång den...........................................2023.

Hyresgästen skall betala hyra med...................................per vecka för hyrestiden

 

Hyran skall betalas med 50% vid bokningen i förskott och resterande 50% en (1)  vecka
innan ankomst utan anfordran.

Avbokning. För 100% återbetalning. Skriftlig avbokning 90 dagar innan ankomst.
För 50% återbetalning. Skriftlig avbokning 30 dagar innan ankomst.
 
Annars ingen återbetalning. 

I hyran ingår kostnad för. Uppvärmning. Sophämtning. VA-avgift. Elström normal förbrukning. 

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga tillstånd utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder.

I uthyrningen ingår möbelemang, Vardagsrum. Kök. Sovrum på övervåning. Badrum. Utemöbler baksida och framsida. 

För skada på eller förlust av inventarier svarar hyresgästen.

Hyresgästen får tillgodogöra sig befintlig frukt.

Hyresgästen åtar sig att vattna och klippa gräset vid behov. 

Det åligger hyresvärden att hålla fastigheten försäkrad.

Hyresgästen skall väl vårda och akta den upplåtna egendomen. 

Skulle skada inträffa, svarar hyresgästen härför, om han/hon inte kan visa att han/hon eller någon han/hon svarar för inte är vållande till skadan.

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga tillstånd överlåta hyresrätten eller upplåta fastigheten i andra hand.

Hyresgästen ska vid avflyttning överlämna fastigheten i väl rengjort skick och återlämna samtliga nycklar.

Särskilda bestämmelser Detta hyreskontrakt har upprättats i två lika lydande exemplar, av vilka hyresvärden och hyresgästen tagit var sitt.

Till avtalet hör dessutom Faktura för hyresperioden
   


HYRESVÄRD 


Datum______________________________Ort__________________________

NAMN____________________________________________________________ 

UNDERSKRIFT____________________________________________________


 

HYRESGÄST


Datum______________________________Ort__________________________

NAMN____________________________________________________________

UNDERSKRIFT____________________________________________________www.freetimerentals.se© Alla rättigheter reserverade 2019
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!